Opening late Spring 2021! - Yn agor Gwanwyn hwyr 2021!

 

Croeso I Lys y Frân

Bydd Llys-y-Frân yn ailagor y Gwanwyn hon diolch i fuddsoddiad £4m yn cynnwys £1.7m o Gronfeydd Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd.

Mae'r gwaith ailddatblygu wedi cynnwys ailwampio ac ehangu'r ganolfan ymwelwyr ac adnewyddu'r caffi'n llwyr. Mae'r datblygiad yn cynnwys adeiladu Canolfan Gweithgareddau Awyr Agored a Chaban Glan Dŵr er mwyn hwyluso gweithgareddau i gerddwyr, beicwyr a'r rhai sy'n mwynhau chwaraeon dŵr. Bydd yn cynnwys lle bwyta, ystafelloedd cyfarfod, cyfleusterau newid a llogi beics.

Bydd y gweithgareddau awyr agored yn Llys-y-frân yn cynnwys anturiaethau ar y dŵr ac ar y tir. Ar y dŵr, gall ymwelwyr fwynhau hwylio, caiacio, canŵio, pysgota o'r lan neu o gwch.

Bydd y gweithgareddau ar y tir yn cynnwys beicio a cherdded yn y goedwig gyda dros 14km o lwybrau i'w harchwilio a Thrac Sgiliau Pwmp newydd sbon. Gall ymwelwyr hefyd ddysgu'r grefft o daflu bwyell a chyllell, sut i danio bwa croes neu roi cynnig ar saethyddiaeth. Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys Crazi-Bugz, bygis chwe olwyn oddi ar y ffordd ar gyfer anturiaethwyr ifanc. Mae cynlluniau ar y gweill i ddatblygu cyfleusterau gwersylla.

Safle we newydd sbon i ddod cyn fuan!