SITE CLOSED FOR RE-DEVELOPMENT

We are currently undergoing a re-development so at present the park is closed with no public access, we are sorry for any inconvenience caused during this time.

Watch this space as Llys-y-Frân Lake will due to re-open in 2020 after extensive redevelopment including a visitor centre refurbishment, new outdoor activity centre and waterside cabin, bike pump skills area and new cycle tracks offering over 14km of trails to explore.

 

Croeso I Lys y Frân

Parc Gwledig a Chronfa Ddŵr

Yn swatio wrth galon golygfeydd hyfryd o Fryniau’r Preseli, mae cronfa ddŵr dan reolaeth Dŵr Cymru yn heddwch parc gwledig glaswelltog a choediog.  Mae rhywbeth i bawb ar lan y llyn prydferth Llys y Frân: pysgota, hwylio, beicio a golygfeydd hyfryd dros yr argae 100tr a’r cefn gwlad cyfagos. 

Mae pysgotwyr o bob gallu wrth eu bodd ar Lys y Frân. Y gronfa yw un o bysgodfeydd brithyll gorau Cymru ac mae’n lle bendigedig i ddechreuwyr sydd am “roi cynnig arni”.

Mae ein bwyty a’n hystafell de, sy’n cynnig golygfeydd bendigedig a phatio haul, yn gweini amrywiaeth o fwydydd cartref. Mae gennym ystafell sy’n addas i gynnal partïon preifat, brecwastau priodas, cynadleddau a chyfarfodydd. Siop y ganolfan ymwelwyr yw prif fan gwybodaeth y safle, ac mae pwyntiau gwybodaeth eraill o gwmpas y parc sy’n adrodd straeon yr argae, y gronfa ddŵr a bywyd gwyllt toreithiog y parc. 

Mae rhaglen brysur o ddigwyddiadau yn y parc trwy gydol y flwyddyn. Gall plant o bob oedran fwynhau yn ein maes chwarae antur, ac mae chwarae llai wrth ymyl ein bwyty.