SITE CLOSED

 

We are currently undergoing a re-development during 2019/20 therefore at this present time the park is closed with no public access. sorry for any inconvenience.

BEICIO

Mae milltiroedd o goetiroedd aeddfed prydferth yn eich disgwyl chi ar lannau cronfa ddŵr Llys y Frân, a pha ffordd well o’u mwynhau nag anturio ar ddwy olwyn?

Llwybr y Teulu - 2.4km / 1.5 milltir

Mae llwybr y teulu yn dechrau wrth y Ganolfan Ymwelwyr. Mae’n dilyn glan dwyreiniol y gronfa, gan igam-ogamu i mewn ac allan o’r coed. Mae’r daith hon yn ddelfrydol i roi blas i feicwyr llai profiadol ar feicio diarffordd am ei bod yn croesi tir garw ac yn pasio  trwy ambell i bwll o ddŵr. Pan fo angen hoe, mae yna ddigonedd o lefydd picnic i aros a mwynhau’r olygfa, a gorffwys eich coesau blinedig yn barod at y daith nôl.  

Y Llwybr Beicio Mynydd - 10.5km / 6.5 milltir

Taith fryniog ac ymestynnol (mewn mannau) 6.5 milltir o hyd yw hon a fydd yn mynd â chi o gwmpas ymyl y gronfa. Mae’r trac yn addas ar gyfer beiciau mynydd yn unig. Mae’r daith yn dechrau yn y Ganolfan Ymwelwyr, ac yn cychwyn trwy ddilyn llwybr y teulu am 1.5 milltir. Wrth groesi’r nant am y tro cyntaf, mae’r llwybr yn mynd tua’r de ar hyd y llethrau coediog ar lan y gronfa. Mae ambell i lethr serth igam ogam dros arwyneb cerrig siâl, ac ambell i ddringfa hefyd wrth gwrs. Mae rhan olaf y daith, o waelod yr argae i fyny  i’r Ganolfan Ymwelwyr, yn ddringfa a hanner, ond ar ôl cyrraedd, gallwch fwynhau paned haeddiannol o de (neu gwrw!). Os yw hi wedi bod yn daith fwdlyd, mae cyfleusterau golchi beiciau ar gael hefyd. 

Angen beic neu helmed?

Cewch logi popeth sydd ei hangen arnoch ar gyfer eich taith – y cyfan fydd ei hangen arnoch yw llond sach o egni. Cewch logi beic mynydd am gwta £6 am 1.5 awr.

Tymor beicio: Mawrth - Hydref.