SITE CLOSED

 

We are currently undergoing a re-development during 2019/20 therefore at this present time the park is closed with no public access. sorry for any inconvenience.

CERDDED

Dewch i fwynhau bywyd gwyllt ac adar hyfryd y parc trwy gydol y flwyddyn. Does dim ots a ydych chi’n dod am dro bach ysgafn neu daith hirach o gwmpas y gronfa, mae digonedd o fannau i aros a mwynhau prydferthwch cefn gwlad.

Lleolir cronfa ddŵr Llys-y-Frân yn heddwch parc gwledig glaswelltog a choediog, gyda golygfeydd  bendigedig dros fryniau’r Preseli. Mae safleoedd sy’n adrodd straeon yr argae, y gronfa a’r bywyd gwyllt toreithiog a welwch yn Llys-y-Frân mewn mannau penodol o gwmpas y parc.

Croeso i chi ddod â chŵn, ond er lles yr ymwelwyr eraill, dylech eu cadw ar dennyn drwy’r amser.

Mae’r llwybr troed cylchol tua 6.5 milltir o hyd, ac mae’n cynnwys llwybr natur. Mae llwybr sy’n hygyrch i bobl anabl wedi agor yn ddiweddar yn y goedwig i’r de o’r basn distyllu.

Safleoedd o Ddiddordeb Hanesyddol

Yr hen fwthyn  – man geni Williams Rowlands, cyfansoddwr yr emyn adnabyddus, ‘Blaen Wern’. Comisiynodd Dŵr Cymru’r gofeb sydd ger y bwthyn ym mis Mawrth 1993. 

Cadwraeth

Mae Dŵr Cymru wedi cychwyn nifer o brosiectau ar safleoedd ei gronfeydd dŵr er mwyn gwella’r amgylchedd, gan gynnwys ailblannu â choed collddail a chreu llynnoedd a dolydd blodau gwyllt.