SITE CLOSED

 

We are currently undergoing a re-development during 2019/20 therefore at this present time the park is closed with no public access. sorry for any inconvenience.

Find Us

Parc Gwledig Llys y Frân
Clarbeston Road
Sir Benfro
SA63 4RR

 

Y Siop

Mae’r siop grefftau a rhoddion ar agor o 8am ymlaen rhwng Mawrth a Hydref, ac am oriau cyfyngedig ym misoedd Tachwedd a Rhagfyr

Y Bwyty

Ar agor pob dydd o 10am ymlaen rhwng Mawrth a Hydref. Ar gael ar gyfer achlysuron arbennig trwy drefniant ymlaen llaw. Mae cinio dydd Sul ar gael o gyfnod y Gaeaf/Gwanwyn.

Y Maes Chwarae Antur

Hwyl i blant o bob oedran, mae gennym ddau faes chwarae antur ger y ganolfan ymwelwyr.