SITE CLOSED FOR RE-DEVELOPMENT

We are currently undergoing a re-development so at present the park is closed with no public access, we are sorry for any inconvenience caused during this time.

Watch this space as Llys-y-Frân Lake will due to re-open in 2020 after extensive redevelopment including a visitor centre refurbishment, new outdoor activity centre and waterside cabin, bike pump skills area and new cycle tracks offering over 14km of trails to explore.

 

GWEITHGAREDDAU AR Y dŵr

Mwynhewch wefr y dŵr agored. Mae’r lle’n berffaith i hwylio, ac mae ganddo lawer i’w gynnig i hwylwyr newydd a’r rhai mwy anturus.

Mae cyfleusterau lansio da yn Llys y Frân os ydych chi am ddod â’ch cwch hwylio eich hun. Mae dingis, hwylfyrddau a chanŵio ar gael Mawrth – Hydref.

Mae cychod rhwyfo ar gael i’w llogi ar adegau, ynghyd â siacedi achub.

Caniateir bordhwylio a chanŵio trwy drefniant ac yn rhan o achlysuron penodol yn unig. Rhaid i chi ddarparu’ch yswiriant eich hun, a dangos tystiolaeth ohono cyn y gellir darparu trwydded.

Yn anffodus, ni chaniateir i blant o dan 8 oed gymryd rhan mewn gweithgareddau mewn cychod.