SITE CLOSED FOR RE-DEVELOPMENT

We are currently undergoing a re-development so at present the park is closed with no public access, we are sorry for any inconvenience caused during this time.

Watch this space as Llys-y-Frân Lake will due to re-open in 2020 after extensive redevelopment including a visitor centre refurbishment, new outdoor activity centre and waterside cabin, bike pump skills area and new cycle tracks offering over 14km of trails to explore.

 

PYSGOTA

Dyma un o bysgodfeydd gorau Cymru ac un o’r llefydd gorau i bysgotwyr profiadol a dechreuwyr sydd am “roi cynnig arni”.

Lleolir cronfa ddŵr Llys-y-Frân mewn parc gwledig gyda choedwigoedd derw hynafol a golygfeydd helaeth dros Fryniau’r Preseli. Mae’r coed derw’n gartref i bob math o bryfed a lindys y gall y pysgotwyr â phlu eu hefelychu. Plu tywyll yw’r dewis gorau ar ddechrau’r tymor, tra bod swynwyr du, clared a gwyrdd yn batrymau defnyddiol pan fo’r pysgod yn codi i ddal y cironomidau. Caniateir pysgota â phryfed genwair mewn mannau. Mae’r tŷ cychod unigryw yn darparu ar gyfer dros 30 o gychod ac mae bwyty a bar trwyddedig yn darparu at holl anghenion y pysgotwyr. Mae’r rhaglen feithrin gan ddefnyddio cewyll yn sicrhau bod yna gyflenwad cyson o frithyll seithliw bendigedig hyd at 5lb yr un. 

Gallwch logi’r holl offer sydd ei hangen arnoch yn Llys y Frân a chael hyfforddiant ar y safle, ond cofiwch gael trwydded pysgota â gwialen o’r Swyddfa Bost ymlaen llaw.

Dulliau o Bysgota

Caniateir pysgota â phlu, a physgota â phry genwair ar linyn pwysau (mewn mannau penodol) yn unig. Dim ond pysgota â phlu a ganiateir o gychod.

Amserau Pysgota Dyddiol

8am – hanner awr wedi’r machlud (o’r lan) 8am –machlud (o gychod)

Galwch i holi am y prisiau.
Mae trwyddedau tymor a thrwyddedau dyddiol ar gael o siop y ganolfan ymwelwyr.

Cychod

Mae 36 cwch â pheiriannau allfwrdd petrol 4-strôc ar gael i’w llogi. Mae cwch arbennig ar gael i bysgotwyr anabl. Argymhellir bwcio’r rhain ymlaen llaw.

 

Ffoniwch ni ar 01437 532273 i holi am y prisiau.