SITE CLOSED FOR RE-DEVELOPMENT

We are currently undergoing a re-development so at present the park is closed with no public access, we are sorry for any inconvenience caused during this time.

Watch this space as Llys-y-Frân Lake will due to re-open in 2020 after extensive redevelopment including a visitor centre refurbishment, new outdoor activity centre and waterside cabin, bike pump skills area and new cycle tracks offering over 14km of trails to explore.

 

YMWELD

Mae Llys y Frân tua deg milltir i’r gogledd-ddwyrain o Hwlffordd, ac mae’n agored i ymwelwyr trwy gydol y flwyddyn. Dilynwch yr arwyddion brown.

Parc Gwledig Llys y Frân 
Clarbeston Road
Sir Benfro​
SA63 4RR

Parcio: Mae maes parcio mawr yng Nghanolfan Ymwelwyr Llys-y-Frân (codir ffi o £2 y cerbyd).

Bws: Mae bws rhif 344 (Aberdaugleddau-Hwlffordd) a bws rhif 432 (Crymych- Hwlffordd) yn aros ym mhentref Llys-y-Frân a gallwch gerdded i’r Parc Gwledig oddi yno. Cliciwch yma i weld map bysiau Sir Benfro sy’n dangos yr holl lwybrau sydd ar gael.

Trên: Mae’r orsaf agosaf yn Clarbeston Road. National Rail Enquiries: 08457 484 950 www.nationalrail.co.uk​.

 

Y Siop

Mae’r siop grefftau a rhoddion ar agor o 8am ymlaen rhwng Mawrth a Hydref, ac am oriau cyfyngedig ym misoedd Tachwedd a Rhagfyr

Y Bwyty

Ar agor pob dydd o 10am ymlaen rhwng Mawrth a Hydref. Ar gael ar gyfer achlysuron arbennig trwy drefniant ymlaen llaw. Mae cinio dydd Sul ar gael o gyfnod y Gaeaf/Gwanwyn.

Y Maes Chwarae Antur

Hwyl i blant o bob oedran, mae gennym ddau faes chwarae antur ger y ganolfan ymwelwyr.